Regionalny Ośrodek został powołany, jako pierwszy w Polsce zamknięty zakład psychiatryczny realizujący decyzje sądowe dotyczące środka zabezpieczającego w warunkach maksymalnego poziomu zabezpieczenia. Oficjalna data powołania Ośrodka to 31.12.1998r. Działalność Ośrodka jest finansowana centralnie z budżetu Ministra Zdrowia. Gospodarka finansowa jest prowadzona według zasad obowiązujących w jednostkach budżetowych. Ośrodek dysponuje 64 miejscami, które są przeznaczone na leczenie chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych. Ze względu na specyfikę Ośrodka przebywają w nim osoby, które dopuściły się najpoważniejszych czynów zabronionych związanych z poważnym uszkodzeniem ciała lub zabójstwem. Proces leczniczo – rehabilitacyjny odbywa się w 4 oddziałach, w których znajduje się po 16 miejsc. Dodatkowo do dyspozycji pacjentów jest Pracownia Terapii Zajęciowej i Rekreacji oraz tereny sportowe.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy wykonywanie środka zabezpieczającego w warunkach maksymalnego zabezpieczenia, orzekanego przez sądy na podstawie art.94 kodeksu karnego. Ośrodek jest zakładem psychiatrycznym prowadzącym działalność w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych. Ośrodek dysponuje wysoko specjalistyczną kadrą lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych i innych zawodów medycznych gwarantujących profesjonalne działania, zmierzające do rehabilitacji i resocjalizacji internowanych w nim sprawców.