KONTAKT

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej
ul. Skarszewska 7
skr. poczt. 69
83-200 Starogard Gdański

e-mail: rops.dyrekcja@wp.pl
www: www.rops-starogard.pl
tel. (58) 56-307-36
fax (58) 56-307-37
NIP 592-19-58-019
REGON 192082428
konto: NBP O/O Gdańsk nr 72 1010 1140 0173 4322 3000 0000
konto depozytowe pacjentów: NBP O/O Gdańsk nr 11 1010 1140 0173 4313 9120 0000

SEKRETARIAT
tel. (58) 56-012-00
wew. 22, 23
fax 21

KSIĘGOWOŚĆ
tel. (58) 56-012-05
wew. 25, 26

KADRY I PŁACE
tel. (58) 56-012-07
wew. 24

PRACOWNICY SOCJALNI
tel. (58) 56-012-08
wew. 29

ODDZIAŁ A
Telefon publiczny

tel. (58) 56-012-11
wew. 44

ODDZIAŁ B
Telefon publiczny

tel. (58) 56-012-12
wew. 49

ODDZIAŁ C
Telefon publiczny

tel. (58) 56-012-13
wew. 54

ODDZIAŁ D
Telefon publiczny

tel. (58) 56-012-14
wew. 59