OGŁOSZENIA

Ogłoszenia ROPSu


1. DYREKTOR REGIONALNEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM - OGŁASZA ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Data dodania: 22-05-2023r.


2. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 jednostki budzetowej ROPS Starogard Gd

Zestawienie zmian w funduszu 2022
Data dodania: 22-05-2023r.


Bilans 2022
Data dodania: 22-05-2023r.


Informacja dodatkowa 2022
Data dodania: 22-05-2023r.


Rachunek zysków i strat 2022
Data dodania: 22-05-2023r.


Wniosek o udostępienie dokumentacji medycznej
Data dodania: 19-09-2023r.


Autor: Joanna Paszylk